חיפוש: מנוף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550014062נוף - נופים ,שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
512044371ע.ל.מ. נתניה בע"מA.L.M. NETANYA LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513297036עוז ברנדינג בע"מOZ BRANDING LTDחברה פרטיתפעילה
514223247ערית בן שבת אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514660786צעדים - פיתוח ויישום אסטרטגיות צמיחה בע"מחברה פרטיתפעילה
512227851קבוצת ארזי יועצים בע"מARAZY GROUP CONSULTANT LTDחברה פרטיתפעילה
514250661קלינטגרה בע"מCLINTEGRA LTDחברה פרטיתפעילה
540209566רודאי פ.ל.ר שותפות כלליתROADEYE F.L.R GENERAL PARTNERSHIPשותפות כלליתפעילה
514160514שורש הגליל בע"מחברה פרטיתפעילה
513358853שחקים איכות בע"מחברה פרטיתפעילה