חיפוש: כפר קיש

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513111310תעשיות בכפר (א.ג) בע"מחברה פרטיתפעילה