חיפוש: ישע

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511014334משק דבורים שדות בע"מחברה פרטיתפעילה
512549635פרחי עפרוני בע"מEFRONI FLOWERS LTDחברה פרטיתפעילה
511706087ק.א. עיבודים חקלאיים בע"מחברה פרטיתפעילה
513563825קאמי - נגב (2004) בע"מחברה פרטיתפעילה
515010700ש.י.א כהן שירות לחקלאי (2014) בע"מS.J.E. COHEN AGRICULTURAL SERVICE (2014) LTDחברה פרטיתפעילה
513340232ש.כ. איתוס בע"מחברה פרטיתפעילה