חיפוש: ישע

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511450108א.פ.י. יצור ושווק פירות וירקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514869809אביהו מאור יהלומי השקעות בע"מAVIHU MAOR YAHLOMI INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513740407אילן בשארים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511400004אשר את שעיה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510835895בית אריזה לפרחים-מבועים בע"מחברה פרטיתפעילה
511370058ג.ק. דותן, עסקי חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
512548819גידולי אגו בע"מEGO GROWERS LTDחברה פרטיתפעילה
540182433גל שתילשותפות כלליתמחוקה
511707994ד.ט. שיווק ירקות ופירות בע"מD.T. FRUIT AND VEGETABLE MARKETING LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513358531דוד טיבולי גידול ושיווק ירקות בע"מחברה פרטיתפעילה
540178621דור-יצרנים בדרוםשותפות כלליתמחוקה
515237584דיסק קו בע"מDISC CO LTDחברה פרטיתפעילה
515174217המושבניק אריזה ושיווק תוצרת חקלאית בע"מחברה פרטיתפעילה
513849372ויולדי א.ג. השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
513997650ויזואליה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
510740350י.ע.ל. ישע עגבניות ליצוא בע"מחברה פרטיתפעילה
514154632ים כהן חקלאות בע"מYAM COHEN AGRICULTURE LTDחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
511442170ירון שעיה (1990) בע"מYARON SHY (1990) LTD.חברה פרטיתמחוקה
511172173כלי וחומר בע"מחברה פרטיתפעילה
511697658מ.ע. תופין בע"מחברה פרטיתפעילה