חיפוש: יבנה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513059865אור - ליין עבודות עפר ותשתית בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
520035833אור- מת טורבינות 1965 בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוסלת עקב מיזוג
514341437אור נכסים יבנה בע"מOR PROPERTIES YAVNE LTDחברה פרטיתפעילה
512211582אורבוגראף בע"מORBOGRAPH LTD.חברה פרטיתפעילה
520043043אורבוט מכשור בע"מORBOT INSTRUMENTS LTDחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוסלת עקב מיזוג
520037979אורבוט מערכות בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
520035213אורבוטק בע"מORBOTECH LTD.חברה ציבוריתפעילה
513116715אורבוטק טכנולוג'י וונטיורס בע"מORBOTECH TECHNOLOGY VENTURES LTDחברה פרטיתפעילה
513663211אורבוטק מדיקל סלושנס בע"מORBOTECH MEDICAL SOLUTIONS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512988023אורבן איירונוטיקס בע"מUrban Aeronautics Ltdחברה פרטיתפעילה
512558768אורג'ניקס או.אס.איי. (1997) בע"מORGENICS O.S.A. (1997) LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
520041351אורג'ניקס בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
513419168אורדיק בע"מORDIK LTDחברה פרטיתפעילה
510018930אורדע פרינט עיטוף ודיוור ישיר (1943) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
520036054אורדע פרינט תעשיות בע"מחברה ציבוריתפעילה
511374571אורדע פרינט תעשיות פלסטיק (1989) בע"מחברה פרטיתפעילה
512554361אורות מנהטן (2000) 1997 בע"מMANHATTAN LIGHTS (2000) 1997 LTD.חברה פרטיתפעילה
512885070אורות מנהטן אולמי שמחות (2000) בע"מMANHATTAN LIGHTS EVENTS HALLS (2000) LTDחברה פרטיתפעילה
514157353אורי רגב בע"מURI REGEV LTDחברה פרטיתפעילה
514267699אוריון מערכות מתקדמות בע"מORION ADVANCED SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה