חיפוש: טירה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513247908בטון אבו-אלעאסי טירה בע"מחברה פרטיתפעילה
514111822בטון המרכז אלטירה בע"מחברה פרטיתפעילה
512898248בטון עראקי בע"מחברה פרטיתפעילה
513071647בטון קלאנסוה בע"מחברה פרטיתפעילה
513174508ביטון אבו סעיד בע"מחברה פרטיתפעילה
511605982בישארה את בדואן בע"מחברה פרטיתמחוקה
513086876בית הגז והחשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
515212082בית מואמן לחינוך בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
513875765בית מטבחיים בקר טירה בע"מBEIT MITBAHAIM BAKAR TIRA LTDחברה פרטיתפעילה
515027845בית קליית אלמג'ד בע"מחברה פרטיתפעילה
514851989בלאדי מזון בע"מBELADEE MAZZON LTDחברה פרטיתפעילה
513369355בלד אינטרנשיונל השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
514190263בלד הסעות וכח אדם בע"מחברה פרטיתפעילה
515114486בלו מון חברת הנדסה וביצוע בע"מחברה פרטיתפעילה
511626467בלוק המגדל בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511530610בלוק עיראקי בע"מחברה פרטיתפעילה
511257107בן מורינו בע"מחברה פרטיתפעילה
514781020בנזול בע"מBENZOL LTDחברה פרטיתפעילה
512807256בני ג'אלב 2000 (1999) בע"מחברה פרטיתפעילה
512550849בני ג'אלב מ. בע"מחברה פרטיתפעילה