חיפוש: גיניגר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512031345תעשיות קיבוץ גניגר בע"מKIBBUTZ GINEGAR INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון