חיפוש: אלקנה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513778035ואלורו בע"מחברה פרטיתפעילה
510899610ומקו בע"מחברה פרטיתפעילה
512971060זודיאק חיתום בע"מZODIAC UNDERWRITERS LTDחברה פרטיתפעילה
514696475זודיאק חיתום השקעות אנרגיה בע"מZODIAC UNDERWRITERS ENERGY INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
512742156זימרת סיסטמס בע"מZIMRAT SYSTEMS LTD.חברה פרטיתפעילה
515103836ח.ו.ל נאמנויות באינטרנט בע"מH.U.L ONLINE TRUSTS LTDחברה פרטיתפעילה
513909655ח.ק. מוקד השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511280794חברת יהלומי ז. מושקוביץ ובנו בע"מZ. MOSKOVITS & SON DIAMONDS COMPANY LIMITEDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514553627חושן אדמה בע"מHOSHEN EARTH LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511282931חיים וכבוד - חברה לשירותי סיעוד ורווחה בע"מחברה פרטיתפעילה
514732122טד-שיא פתרונות מחשוב בע"מחברה פרטיתפעילה
512630542טיגריס - הדרי ציון בע"מTIGRIS - HADARY ZION LTD.חברה פרטיתפעילה
514958370טריוולושן בע"מTREEVOLUTION LTDחברה פרטיתפעילה
511803926טרקטרוני במבי בע"מTRAKTORANE BAMBE LTDחברה פרטיתמחוקה
512178609י.מ.ד.ס. בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511460560י.מ.י. עבודות מתכת בע"מחברה פרטיתמחוקה
511753246ידע חן בע"מYEDA CHEN LTDחברה פרטיתפעילה
515010825יו ניים איט בע"מYOU NAME IT LTDחברה פרטיתפעילה
514452572ילדי שמש בע"מחברה פרטיתפעילה
512956277ינון ואליה הנדסה (התש"ס) בע"מחברה פרטיתפעילה