חיפוש: אלמגור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512940669ע.נ.ג.ס מערכות בע"מE.N.G.S SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
540169927עופרה חקלאותשותפות כלליתפעילה
514439140עיטם אינווסטמנט בע"מITAM INVESTMENT LTDחברה פרטיתפעילה
511411456ער - אציל חקלאות מתקדמת בע"מAR - AZIL ADVANCED AGRICULTURE LTD.חברה פרטיתמחוקה
540178381פרח ירוקשותפות כלליתמחוקה
550009492פרחי פרנלשותפות מוגבלתמחוקה
511684623פרי אלמגור - תעשיות בע"מחברה פרטיתמחוקה
512939091פרי סובב כנרת בע"מחברה פרטיתפעילה
513749051פרימונים - מוצרי פרי הרימון בע"מPRIMONIM - POMEGRANATE PRODUCTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514205897רייכרט מהנדסים יועצים בע"מREICHERT CONSULTING ENGINEER'Sחברה פרטיתפעילה
511256620ריילסטאר בע"מRAILSTAR LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513316927רימוני פז בע"מRIMONEY PAZ LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514794254רינטק ייעוץ בע"מRYNTECH CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
540169919רננית חקלאותשותפות כלליתמחוקה
550009542ש.נ.צ.ר חקלאותשותפות מוגבלתפעילה
513261586שבי אביב בע"מחברה פרטיתפעילה
540177904שותפות צינה 92שותפות כלליתמחוקה