חיפוש: תל אביב שדרות רוט

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510865124ב.א.י. טרום בע"מחברה פרטיתמחוקה
510724446ב.ב.פ. בני ברק בילדינג פרוגקטס בעמחברה פרטיתמחוקה
511134850ביוטי פליים בע"מחברה פרטיתמחוקה
510859507בלטקסטיל מוצרי אופנה בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
510639875ציתן חברה למסחר בעמחברה פרטיתמחוקה
 1