חיפוש: תל אביב יהושע בן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510876576אלומים שיתוף בנכסים בע"מחברה פרטיתמחוקה
510890197השקעות בן ארי בע"מחברה פרטיתמחוקה
511014052משכנות הורדים בתל-אביב בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1