חיפוש: תל אביב דרך פתח ת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510606635ברק ושות' סוכנויות למוצרי משרד ונייר בע"מחברה פרטיתמחוקה
510967045ישרא-בר סוכנויות בע"מחברה פרטיתמחוקה
540118817שי-גרףשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
 1