חיפוש: תחנת דלק פז

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511507782הובלות פיטרו בע"מחברה פרטיתמחוקה
511581886פונדק אסא בע"מחברה פרטיתפעילה
 1