חיפוש: תחנה מרכזית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511371825אופטלמיק ישראל בע"מOPHTALMIC ISRAEL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510468721אור ירוק בעמחברה פרטיתפעילה
513306472גיים מול סנטר בע"מחברה פרטיתפעילה
512489576ח.ג.ס. מחנאות וספורט בע"מחברה פרטיתפעילה
512984204נונה הורייזן בע"מחברה פרטיתפעילה
 1