חיפוש: שדרת האיכרים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514998509א.נ.ה. יזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
514526847גדי שטפל בע"מGADI SHTEPEL LTDחברה פרטיתפעילה
 1