חיפוש: רמת הגולן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540190907א. פ רפת חלבשותפות כלליתפעילה
511933202זית - שמן הגולן בע"מZEYTE-GOLLAN OIL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511479305מיסדי שבע אלף בע"מחברה פרטיתמחוקה
511237513ס.ע. ירדן בע"מחברה פרטיתמחוקה
511643199ענק הגולן בע"מחברה פרטיתמחוקה
511359390צבי ורפל בע"מחברה פרטיתמחוקה
514328301ש.ד.מ אנרגיה בע"מS.D.M ENERGY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1