חיפוש: רח' 5017/53

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514227024ה.א.מ.ר. פטישים בע"מחברה פרטיתפעילה
513392589י.נ. עיבוד שבבי מדויק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513312041נ.א.נ אינסטרומנטס בע"מN.A.N INSTRUMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
 1