חיפוש: רח' 4

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510724065"הלאל" לפיתוח ובנין בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
511034050אחים חאמד כמאל בע"מחברה פרטיתפעילה
514121243אמיר קנדה ישראל השקעות ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
513861575ד.ג.מ. הר הירוק לנקיון (2006) בע"מחברה פרטיתפעילה
514345206דליה תברואה בע"מחברה פרטיתפעילה
512605924כ.מ. כדור - עבודות פיתוח ואספלט בע"מחברה פרטיתפעילה
514126168כרמל את אמיר בע"מחברה פרטיתפעילה
514108166כרמל דיל טרייד שיווק והפצה בע"מחברה פרטיתפעילה
514121359שוק המשפחה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1