חיפוש: רוטשילד 25

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512441569אוטו ואש שלי (1997) בע"מחברה פרטיתפעילה
513051664אופנה וספורט - בליברמן בע"מFASHION & SPORT - BELIBERMAN LTDחברה פרטיתפעילה
512983974ואלגלה בע"מWALGALLA LTDחברה פרטיתפעילה
510525876חברת נכסי א ע מאירוביץ בעמחברה פרטיתפעילה
511758492פופ יצרני אופנה לצעירים 1992 בע"מחברה פרטיתמחוקה
513623306פרינס ספורט בע"מPRINCE SPORT LTDחברה פרטיתפעילה
515292274פרקס ריימונד וענבי בע"מPARAX RAYMOND & ANAVI LTDחברה פרטיתפעילה
514768241ר.נ.ד.מ. עדן 2012 בע"מחברה פרטיתפעילה
 1