חיפוש: רוזנבלום יאיר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513768473בון נטוורקס ישראל בע"מBON NETWORKS ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
514044254גרנאי אחזקות בע"מGRANAI HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513503581דן הלפרט חברת עורכי דיןDAN HALPERT LAW COMPANYחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513733097וויזוורקס בע"מWIZWORKS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515120590מ.ר.ל אחזקות בע"מM.R.L HOLDING LTDחברה פרטיתפעילה
513806802נועית פרוייקטים ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
 1