חיפוש: רוזן פנחס 5א

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514074749איקיו ברוקר טכנולוגיות בע"מIQ BROKER TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511560476תמר, יעוץ וניהול מרפאות בע"מTAMAR, CLINICS MANAGEMENT AND CONSULTATION LTDחברה פרטיתפעילה
 1