חיפוש: ראשי 1

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514201714א.ה. דליה לנכסים ונדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
513433359המכון הדרוזי למחקר קשרי חוץ,חינוך ותרבות חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
512539164המרכז הכפרי למסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
 1