חיפוש: קשת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513857649סמארט אופרטוניטי מנג'מנט בע"מSMART OPPORTUNITY MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513051813פלסט י.ק. מילניום בע"מחברה פרטיתפעילה
520022914פרדס בחסכון משקים חקלאים זעירים לעובדי רמת השרון בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה