חיפוש: קרמניצקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511976607הר גרין בע"מHAR GREEN LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
510895139השקעות מייבלום (1981) בע"מחברה פרטיתפעילה
510920820השקעות משורר (1982) בע"מחברה פרטיתפעילה
510920788השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל (1982) בע"מחברה פרטיתפעילה
510762800השקעות רנה וחיים גירון (1977) בע"מחברה פרטיתפעילה
510806490השקעות רפפורט חדוה ומשה בע"מחברה פרטיתפעילה
514674977וואג'מו בע"מWAJAMU LTDחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
514682269ווקמי בע"מWALKME LTDחברה פרטיתפעילה
514916121ויטאואר ניהול בע"מVTOWER MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512857574ויקטור מור חברה לבנין בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513701565ורדאל בע"מVARDAL LTDחברה פרטיתפעילה
513558080זהר דרכי חיים בע"מZOHAR WAYS OF LIFE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515132371ח.ח.י גלפנד בע"מH.H.Y GELFAND LTDחברה פרטיתפעילה
514993617חברה לרכישת נכסי ייתרן בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511075418חברת אופטומיק טכנולוגיות בע"מחברה פרטיתפעילה
513642439חברת ארד אהוד, עו"ד (2)COMPANY OF ARAD EHUD, ADV. (2)חברה פרטיתפעילה
512420910חברת דורית ענברחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511787616חגדר אחזקות בע"מHAGDAR AHZAKOT LTDחברה פרטיתפעילה
513409052חול ים - לבן בע"מחברה פרטיתפעילה
511787665חני - רוב אחזקות בע"מHANI - ROB AHZAKOT LTD.חברה פרטיתפעילה