חיפוש: קרמניצקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511930182אשלד פארקים תעשיתיים בע"מASHLAD INDUSTRIAL PARKS LTD.חברה פרטיתפעילה
510856933אשלון - מלונאות בע"מחברה פרטיתפעילה
511650111אשלים מבני תעשיה בע"מחברה פרטיתפעילה
511688327אשליר בע"מחברה פרטיתפעילה
512875253אשלכת בע"מחברה פרטיתפעילה
511086621אשלת בע"מחברה פרטיתפעילה
512620477אשמורת ניהול נכסים בע"מASHMORET PROPERTIES MANAGEMENTS LTD.חברה פרטיתפעילה
512888876אשציפור בע"מASHTSIPOR LTDחברה פרטיתפעילה
510605603אשקובית חברה לבניה מתועשת בעמחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
512889676אשקולורבע"מASHKOLOR LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511415879אשקלית 268 בע"מASHKALIT 268 LTD.חברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
512165259אשקלית כמיפרוד בע"מחברה פרטיתפעילה
511485310אשקריט מפעלים לבנייה מתועשת בע"מASHCRETE INDUSTRIALIZED CONSTRUCTION PLANTS LTDחברה פרטיתפעילה
510471345אשרמים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513939082אשתל סטודנטים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513328088ב. אשד ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
511430159בייז השקעות ישראל בע"מBAIZE INVESTMENTS ISRAEL LTD.חברה פרטיתפעילה
511787632בימר אחזקות בע"מBIMAR AHZAKOT LTDחברה פרטיתפעילה
511843773בירנבאום ומנדלבאום בע"מBIERENBAUM & MENDELBAUM LTD.חברה פרטיתפעילה
512084047בית אנגל ניהול ואחזקה בע"מחברה פרטיתפעילה