חיפוש: קרמניצקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510727555אשטרום ירושלים בע"מASHTROM JERUSALEM CO. LTDחברה פרטיתפעילה
511817686אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מחברה פרטיתפעילה
520036617אשטרום נכסים בע"מחברה ציבוריתפעילה
513994194אשטרום נכסים השקעות ארה"ב בע"מASHTROM PROPERTIES INVESTMENTS U.S.A LTDחברה פרטיתפעילה
513993121אשטרום נכסים השקעות עולמיות בע"מASHTROM PROPERTIES GLOBAL INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
512195520אשטרום קבלנות בע"מASHTROM CONTRACTING LTDחברה פרטיתפעילה
515035871אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מASHTROM SHAPIR CONSTRUCTION OF A NEW PORT LTDחברה פרטיתפעילה
520037151אשטרום תעשיות בע"מחברה פרטיתפעילה
510727902אשכפר חברה להנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
512540584אשל ל.ו. השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511978777אשלד אינטרנשיונל (אנגליה) 1994 בע"מASHLAD INTERNATIONAL (ENGLAND) 1994 LTDחברה פרטיתפעילה
511864647אשלד אינטרנשיונל 1993 בע"מASHLAD INTERNATIONAL 1993 LTDחברה פרטיתפעילה
511851222אשלד בניה ופיתוח 1993 בע"מASHLAD BUILDING AND DEVELOPMENT 1993 LTD.חברה פרטיתפעילה
520037490אשלד בע"מחברה פרטיתפעילה
511978785אשלד יזמות והשקעות 1994 בע"מASHLAD PROMOTIONS AND INVESTMENTS 1994 LTDחברה פרטיתפעילה
512004722אשלד מבני תעשיה בע"מASHALD INDUSTRIAL REAL PROPERTY LTDחברה פרטיתפעילה
511995425אשלד מפעלי תיירות ונופש בע"מחברה פרטיתפעילה
512112301אשלד נכסי נדל"ן בבאר-שבע (1995) בע"מASHLAD REAL ESTATE PROPERTIES IN BEER SHEVA (1995) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511992083אשלד נכסי נדל"ן ברמת גן בע"מASHLAD REAL ESTATE PROPERTIES IN RAMAT GAN LTDחברה פרטיתפעילה
511849697אשלד נכסים והשקעות 1993 בע"מASHLAD PROPERTIES AND INVESTMENTS 1993 LTD.חברה פרטיתפעילה