חיפוש: קרמניצקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511614695אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מENGEL INVESTMENTS AND PROJECTS PROMOTION LTD.חברה פרטיתפעילה
511578726אנגל חברה לבנין, מגורים והשקעות (1991) בע"מחברה פרטיתפעילה
512013657אנגל יזום בניה וביצוע שניים (94) בע"מENGEL YZUM BNIA VEBIZUA SHNAYM (94) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512563982אנגל לינקולין בע"מANGEL LINCOLIN LTDחברה פרטיתפעילה
520032178אנגל משאבים ופיתוח בע"מENGEL RESOURCES AND DEVELOPMENT LTD.חברה ציבוריתפעילה
511978066אנגל נכסי הטיילת בע"מחברה פרטיתפעילה
511453888אנגל נתיבים בע"מחברה פרטיתפעילה
511841702אנגל עבודות ציבוריות ותשתית בע"מENGEL PUBLIC PROJECTS AND INFRASTRUCTURE LTD.חברה פרטיתפעילה
512771106אנגל פארקי מדע (99) בע"מENGEL SCIENCE PARKS (99) LTD.חברה פרטיתפעילה
511381360אנימן - (מימד חדש) בע"מחברה פרטיתפעילה
513866210אנליטה (ישראל) בע"מENELITA (ISRAEL) LTDחברה פרטיתפעילה
512541665אסף - לו - השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
513327668אפ.טי.אס.איי.אס. ייזום והשקעות בע"מF.T.S.I.S. ENTERPRISE & INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513919548אפטרדוקס בע"מAFTERDOX LTDחברה פרטיתפעילה
512852104אפרת הכרמל בע"מEFRAT HAKARMEL LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
512454828אקוומרין אגרו (ישראל) בע"מAQUAMARINE AGRO (ISRAEL) LTDחברה פרטיתפעילה
512352048אקטלזון בע"מACTELZON LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
515296598אר.וי.אקס טרפואטיקס בע"מRVX THERAPEUTICS LTDחברה פרטיתפעילה
511951048ארבל א.ר.י. ייזום בע"מחברה פרטיתפעילה
514332329ארד ושות' - נאמנות בע"מARAD & CO. TRUST LTDחברה פרטיתפעילה