חיפוש: קריית טלזסטון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512279456גלאט קייטרינג צ.י. בע"מGLATT CATERING Z.J. LTDחברה פרטיתפעילה
 1