חיפוש: קיבוץ כישור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512173519ד.י.א.ל. שווק כלים לתעשית שיש ואבן (1995) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1