חיפוש: קיבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513308338אלום המפרץ צפון 2002 בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
540175668ימ"א 1990-ייצור מוצרי אריזהשותפות כלליתפעילה
512460536יצור מוצרי אריזה החזקות 1997 בע"מPACKING PRODUCTS PRODUCTION HOLDINGS 1997 LTD.חברה פרטיתפעילה
 1