חיפוש: קיבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540210317נגבה - טקNEGBA-TECשותפות כלליתמחוקה
540214434רפת גן- גבעת ברנר - נגבהשותפות כלליתפעילה
 1