חיפוש: קיבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512658808מעין צבי-מוטורס בע"מMA'AIAN ZVI-MOTORS LTD.חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514199165סקופוסאופט בע"מSCOPUSOPHT LTDחברה פרטיתפעילה
540190550סקופוסטקשותפות כלליתפעילה
 1