חיפוש: קובובי 25

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513050005כ.א.ט (כפיר אושר טוהר), ניהול וייזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
511639239מ. מ. כהן - בנין ופתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
513437681ריאליה פוד בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1