חיפוש: קבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512713728משש הנגב בע"מMASHASH HANEGEV LTD.חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
550014088סיל גט ישראלSEAL JET ISRAELשותפות מוגבלתפעילה
513525204פרובלי פיתוח ארגוני ויעוץ בע"מ.PROVALUE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT & CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
513237792קפיטל טלנט בע"מCAPITAL TALENT LTDחברה פרטיתפעילה
540217718רפת שובל-נען-בית גובריןשותפות כלליתפעילה
550016240שובל - מכון זרעים ליצואשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
 1