חיפוש: קבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510205073א בנאדיר בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513472985גלובל סיאיי.איידי בע"מGLOBAL CI.ID LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540178720חנות משמר העמקשותפות כלליתמחוסלת מרצון
511837262מ.ו.ר. תעשיות זיקוק בע"מM.O.R. REFINING INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתמחוקה
 1