חיפוש: קבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550012355אמגזית קמפינג 1992 שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
540173267מוצרי מתכת אורן-עציוןשותפות כלליתפעילה
513796177עולם העץ (עציון) בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
540172269פלנרו עציון(1989)שותפות כלליתפעילה
513810218רותן - מערכות תחקור מתקדמות בע"מROTAN - ADVANCED DEBRIEFING SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
550015549תעשיות כפר-עציוןשותפות מוגבלתפעילה
 1