חיפוש: קבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514138189אפט פתרונות בע"מAFT SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
511672644חברת מחצבות כפר גלעדי ייזום ובניה 1992 בע"מחברה פרטיתפעילה
512493735טלר מחלבה הולנדית בע"מTHALLER'S DURCH DAIRY LTDחברה פרטיתפעילה
550012587מחצבות כפר גלעדי - שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
540175205סול-גיל מיחזור כבישים ושות'שותפות כלליתפעילה
540179009שותפות בטון הגליל שיווק (1992)שותפות כלליתפעילה
 1