חיפוש: קבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550012710ספידשא משתלות קיבוץ גלגלשותפות מוגבלתפעילה
540192937ענבי יובלשותפות כלליתפעילה
 1