חיפוש: צבעוני

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513951541אזיקרי דרום פתרונות בנייה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514381896אי.אייטש.איי השקעות ויזמות בע"מA.H.I INVESTMENTS & ENTREPRENEURSHIP LTDחברה פרטיתפעילה
511467813אלדר רון שיווק והפצה בע"מחברה פרטיתפעילה
514300425י.מ.רמות רם בע"מחברה פרטיתפעילה
514200484כ. יהודה חברה לייזום, ייעוץ והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1