חיפוש: פרנק צבי 2

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513864777איילי אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513140350בגרונטו בע"מBAGRUNETO LTDחברה פרטיתפעילה
514152586ד.ד. סמרטכלנולוג'י בע"מD.D. SMARTECHNOLOGY LTDחברה פרטיתפעילה
514531268י.ד. ייעוץ ושירותי מיסים בע"מחברה פרטיתפעילה
512305830יתדות סוכנות לביטוח (1996) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515282499מ.ברכה יזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
514094945מיטב שובל ניהול והחזקות בע"מMAYTAV SHOVAL MANAGEMENT AND HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512950528סוקרטס לוגי'ק.קום בע"מSOCRATES LOGIC.COM LTDחברה פרטיתפעילה
513600866סוקרטסלוג'יק בע"מSOCRATESLOGIC LTDחברה פרטיתפעילה
514529627סטייל קליפר בע"מחברה פרטיתפעילה
514352871סיין קליפר בע"מSIGN CLIPER LTDחברה פרטיתפעילה
 1