חיפוש: עמינח

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540166998שמיר עבודות חשמלשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
514312875תש"גן נכסים והשקעות בע"מTASH"GAN PROPERTIES & INVESTMENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1