חיפוש: עומרים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514463249בחיס נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
512068925גדעון עופרי בע"מGIDEON OFRI LTD.חברה פרטיתפעילה
513912584טנא עומרים פרויקטים (2007) בניה וסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
 1