חיפוש: עוגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515250827א.א.ט. ניהול פרויקטים בע"מA.A.T PROJECT MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512308917אלטיב לבניה הנדסה ופיקוח בע"מALTIV CONSTRUCTION ENGINEERING AND CONTROL LTD.חברה פרטיתפעילה
514575919האוס קיפר גרופ בע"מחברה פרטיתפעילה
512021254ליגה אינג'נירינג בע"מLIGA ENGINEERING LTD.חברה פרטיתפעילה
 1