חיפוש: סירקין

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511155228ריכבית ניהול ופיננסים בע"מחברה פרטיתמחוקה
514845502שארמה מדיקל בע"מSHARMA MEDICAL LTDחברה פרטיתפעילה
511405276שורה 5 בע"מSHURA 5 LTD.חברה פרטיתמחוקה
513291823שלמה רוזנבוים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון