חיפוש: סירקין

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540231008עמית - מנורה איזושותפות כלליתפעילה
511718595פ. דוינה אינטרנציונל בע"מP. DOINA INTERNATIONAL LTDחברה פרטיתפעילה
511948267פרי זך בע"מחברה פרטיתפעילה
511704652צבי ארד - תלם (1992) בע"מחברה פרטיתפעילה
512821497קאונטווייס בע"מCOUNTWISE LTDחברה פרטיתפעילה
512131137קווי חשמל אילת, חברה לעבודות קבלניות (1995) בע"מELECTRICITY LINES EILAT, CONSTRUCTION COMPANY (1995) LTD.חברה פרטיתפעילה
511450835קווי חשמל תל-אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
511611519קווי חשמל תשתית ותקשורת (1991) בע"מחברה פרטיתפעילה
513575589רועי ישראל איזנקוט יזום פרויקטים ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512884610רמח ננוה יזמות בע"מRAMACH NINVE ENTERPRISES LTDחברה פרטיתפעילה
512689167תשלובת ישראלית לקירות אקוסטיים בע"מחברה פרטיתפעילה