חיפוש: סולד הנרייטה 8א

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514386077אוטו שופ (דרום) 2010 בע"מAUTO SHOP (SOUTH) 2010 LTDחברה פרטיתפעילה
513046045איל כהן עורך דיןAYAL COHEN ADVOCATEחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513046052דוד כהן עורך דיןDAVID COHEN ADVOCATEחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514084383יצחק אלקבץ - משרד עורכי דיןISAAC ELKABETS - LAW OFFICEחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513038455עדנה - דוד נכסים והשקעות בע"מEDNA - DAVID ESTATES & INVESTMENTS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513046037עמית כהן עורך דיןAMIT COHEN ADVOCATEחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1