חיפוש: סולד הנריאטה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514334341רביד אברמזון - חברת עורכי-דיןRAVID ABRAMSON - LAW FIRMחברה פרטיתפעילה
514672815רינה ועמית תיירות בע"מחברה פרטיתפעילה
512872177רעיה מחשבי המילניום בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515027019שגב מונופורם בע"מSEGEV MONOFORM LTDחברה פרטיתפעילה
514491117שי ברגר חברה לעריכת דיןחברה פרטיתפעילה
512783671שיבולת חברה להנדסה ובנין בע"מחברה פרטיתפעילה
513929505שניידר - ברוקמאיר בע"מSCHNEIDER - BRUCKMAYER LTDחברה פרטיתפעילה
514914696שפע (א.ג) פרוייקטים ויזמות בע"מSHEFFA (A.G) PROJECTS AND ENTREPRENEURSHIP LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515080174שפע הפקות (ח.ג) יזמות וספורט בע"מחברה פרטיתפעילה