חיפוש: סביר סנטר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511985251גרינפילדס גלובל בע"מחברה פרטיתפעילה
512133349ננדו'ס (חוצות המפרץ) 1995 בע"מחברה פרטיתפעילה
511794331ננדו'ס (נוה שאנן) 1993 בע"מחברה פרטיתפעילה
511589905ננדו'ס צ'יקנלנד (ישראל) בע"מNANDO'S CHICKENLAND (ISRAEL) LTD.חברה פרטיתפעילה
512068222ננלוג (ישראל) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1