חיפוש: נרקיס עוזי 9

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514946094אי 3 יזמות ופיתוח נדל"ן בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514783539פ.ז אלון חברת אבטחה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1