חיפוש: נרקיסים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515011823בנם השקעות בע"מBANAM INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514217132מ.י.ד.ע. משקאות בע"מחברה פרטיתפעילה
513666511ק.ב.ד. סיבים בע"מK.B.D. FIBERS LTDחברה פרטיתפעילה
 1